sunnuntai 23. huhtikuuta 2017

Vuosikokous tänään 23.4. klo15

Kokouksen esityslista

1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3§ Todetaan kokouksen osanottajat ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
5§ Hyväksytään tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
6§ Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2017
7§ Valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2017
8§ Valitaan toiminnantarkastaja
9§ Määrätään jäsenmaksu
10§ Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
11§ Muut asiat
Tiedotusasiat