maanantai 4. maaliskuuta 2019

Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja (karsittu versio)

20.2.2019 klo 17
Parikkalan pääkirjasto, Pietarin huone

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.11.

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Aalto  ja sihteeriksi Helena Rask. Pöytäkirjantarkastajina ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimivat Marjaana Tykkyläinen ja Sirpa Innanen.

3§ Todetaan kokouksen osanottajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; jäsenet on kutsuttu kokoukseen yhdistyksen sääntöjen mukaisesti 10 päivää ennen kokousta lehti- ja verkkoilmoituksella. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli kaksi hallituksen ulkopuolista jäsentä.

4§ Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

5§ Hyväksytään tilinpäätös, ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

6§ Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2019

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Hanna Aalto.

7§ Valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2019
Hallituksessa jatkavat Helena Rask, Ritva Wilska-Neuvonen, Pirjo Tikkinen, Kristiina Heikinheimo, Marjaana Tykkyläinen, Sirpa Innanen ja Seppo Saukkonen.

8§ Valitaan toiminnantarkastaja vuodelle 2019
Yhdistyksen toiminnantarkastajana jatkaa Ilkka Kosonen.

9§ Määrätään jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2019 on 15€.

10§ Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio

Esitettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Keskusteltiin dokumenteista ja hyväksyttiin ne. Hyväksyttiin yhdistyksen tilinpäätös. Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. Toiminnantarkastajana toimi Ilkka Kosonen.

Kokous päätettiin klo 18.05.

Ei kommentteja: